GRATIS utbildning och CERTIFIERING

Nu finns det möjligt att utan några extra kostnader bygga på sin kompetens inom nedanstående ämnesområden. Det finns för tillfället 5 licenser tillgängliga i systemet men mer kommer. Alla utbildningar/certifieringar är tidsbegränsade.